Стратегиялық даму және сапа комитеті университеттің Акдемиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі білім беру бойынша қызметін тиімді және оперативті басшылық ету үшін құрылған. Стратегиялық даму жоспарын, рейтинг агенттіктерінің талаптарын және сапа менеджменті жүйесін ендіру және жақсарту  негізінде сапалы білім беруге бағытталған.

Стратегиялық даму және сапа комитеті қызметінің негізгі мақсаты:

 • Университеттің даму стратегиясын әзірлеу, талдау, барлық құрылымдық бөлімдер мен қызметтерде іске асуын кезеңдік қадағалау;
 • Халықаралық және отандық рейтинг агенттіктеріне институционалдық және білім беру бағдарламалары бойынша қатысуды үйлестіру;
 • Сапа менеджменті бойынша құжаттарды жүйелеу, талдау, актуализация жасау мәселелерін қарастыру;
 • Университеттің ISO 9001:2015 халықаралық стандарты талаптарына сәйкес ішкі және сыртқы аудит нәтижелерін талдау, ұсыныстар беру;
 • Стратегиялық жоспар көрсеткіштеріне қолжеткізуге негізделген ішкі рейтинг жұмыстары нәтижелерін талдау және ұсыныс беру;
  Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім беруді жүзеге асыру мәселелерін қарастыру;
 • Кәсіби даму орталығы арқылы университет басшылары, ОПҚ мен қызметкерлердің білімін жетілдіру семинарларын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беру;
 • Сапа саясатын болжамдау және сапа бойынша мақсаттарды сараптау;
 • Стратегиялық жоспарлау және СМЖ үрдісінің сапалығын қызметкерлерге жеткізу;
 • ISO 9001 стандарты бойынша сертификациядан өту, қызметкерлерді оқыту бойынша мекемелердің ұсыныстарын қарастыру және шешімдер қабылдау.

 • Shape Images