Stratejik Gelişim ve Kalite Komisyonu, üniversitenin akademik inovasyon ve lisansüstü eğitim faaliyetlerini etkin ve hızlı bir şekilde yönlendirmek için kurulmuştur. Stratejik gelişme yönü, uygulanması ve iyileştirilmesi, derecelendirme kuruluşlarının gereksinimleri ve kalite yönetim sistemi temelinde kaliteli eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. 

Stratejik Gelişim ve Kalite Komisyonu hizmetinin temel amacı:

 • Üniversite geliştirme stratejisinin hazırlanması, analizi, tüm yapısal birimlerin ve hizmetlerin uygulanması üzerinde adım adım kontrol yapılması;
 • Kurumsal ve eğitim programları için uluslararası ve yerli derecelendirme kuruluşlarına katılım koordinasyonu eşleştirmek;
 • Kalite yönetimi ile ilgili belgelerin sistematizasyonu, analizi, güncellenmesi konularının incelenmesi;
 • İç ve dış denetim sonuçlarının analizi, ISO 9001:2015 uluslararası üniversite standardının koşullarına  uygun olarak tavsiyelerde bulunmak;
 • İç derecelendirme çalışmalarının sonuçlarını analiz etmek ve stratejik plan neticeleri’ni analiz yapmak ve  sunmak;
 • Yükseköğretim programları, Ekonomi ve Kamu Yönetimi Yüksek Okulu tarafından eğitimin uygulanması konularını dikkate almak;
 • Mesleki gelişim merkezi aracılığıyla üniversite yöneticileri, ÖK’LER ve çalışanların mesleki gelişim seminerleri için öneriler sunmak;
 • Kalite politikası tahmini ve kalite hedeflerin analiz yapılması;
 • Stratejik planlama ve KYS  sürecinin kalitesini personele anlatmak;
 • ISO 9001  standarına göre sertifikasyondan geçişi, personel eğitimi almak için kuruluşların  tekliflerini gözden geçmesi ve karar verilmesi.
 • Shape Images