İlmi Araştırma İşlerini Düzenleme Bölümünün asıl amacı, Ahmed Yesevi üniversitesinin ilmi ve entelektüel potansiyelini tam kapsamlı bir şekilde kullanmak, bilimsel araştırma çalışmalarının, ilmi araştırma ve deneysel tasarım işleri neticelerinin verimliliğini ve eğitimin kalitesini artırmak için ilmi ve sanayi hizmetin kapsamlı olarak gelişmesine etkide bulunmak, yenilikçi servis sunmaktır.

Hedefler:

  • Mevcut olan ve gelecekteki bilimsel ve yenilikçi hizmeti planlama işlerini düzenlemek;
  • Temel, uygulamalı ve yenilikçi araştırmalar, uluslararası program ve projelere göre araştırma evraklarının organazisyonu, sürdürülmesi ve onların gerçekleşmesine etkide bulunmak;
  • İlmi araştırmaların tecrübesini biriktirmek, temel ve uygulamalı bilimin gelişim yönlerinin belirlenmesinde yardımda bulunmak;
  • Üniversitenin ilmi araştırmada başarılarının propagandasında bulunmak, Uluslararası ve memleketiçi konferanslar, sempozyumlar, seminerler, toplantılar, sergiler organize etmek;
  • Eğitim alan öğrencileri ilmi araştırma işlerine çekmek için pratik etkinlikleri organize etmek;
  • İlmi araştırma planlarını gerçekleştirmek için üniversite birimlerinin faaliyetlerini kontrol ve analiz etme;

İLMI ARAŞTIRMA İŞLERINI DÜZENLEME BÖLÜMÜ BAŞKANI

Baltabayeva Alyona Yuldaşovna

Напишите свой вопрос

 

    ×