“UKTÜ Habercisi” dergisinin bilimsel yayın baskısı

Hüküm ve koşullara uygun olan makaleleri ve el yazmasını almak. El yazısının teknik, gramer ve üslup hatalarını doğrulama. Yayın kurulunda düzenlenen malzemeleri matbaaya teslim etme ve zamanında yayını kontrol etme.
Yayın evinin bilimsel yayın yeterliği: Baskı kalitesini artırmak
Bilimsel baskının yayın evinin temel sorumlukları:
1.Öğretim üyeleri be üniversite personeli tarafından hazırlanan araştırma çalışmasının, ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin el yazısı ve elektronik versyonlarını kabul etmek
2. Materyallerin yayın kurallarına uygunluğunu kontrol etmek
3. Uzman komitesi ve Yayın Kurulu ile uyumlu olarak çalışmak
4. Materyalleri hazırlamak ve matbaaya teslim etmek
5. Yayın dağıtımı
6. Düzenli olarak e-posta derginin elektronik sürümleri ile üç formatta (Word, Pdf *, Excel) “Devlet Bilimsel ve Teknik Uzmanlık Ulusal Merkezi’ne” AŞ (DBTUUM AŞ.) göndermek
7.Her daim yazarlarla (araştırmacılarla) iletişimde olmak
8. “Haberci” dergisinin kararlı yayınlanmasını sağlamak